קורסים

הכנה לעבודה בגריאטריה

רוצה להתמקצע בתחום הגריאטריה ולרכוש טרם או בתחילת העבודה את הידע התאורתי והמעשי מעבר לנלמד בתוכנית לימודי הסיעוד?

קורס ניהול אחיות אחראיות מחלקה בתי חולים גריאטריים תשע"ח

קורס העשרה בסיעוד גריאטרי לאחיות מעשיות במוסדות גריאטריים 2017-2018

Please reload