דף עמדה

      עמותת האחיות לקידום הסיעוד הגריאטרי בישראל היא עמותה ללא מטרות רווח, ששמה לה למטרה לקדם ולשפר את הסיעוד הגריאטרי בישראל. העמותה מייצגת את כל תחומי הסיעוד הגריאטרי באישפוז הפעיל הכרוני ובקהילה. נכון להיום חברים בעמותה כ - 330 אחים ואחיות, מכל הארץ מהסקטור הציבורי, הפרטי והממשלתי .

      רקע –

      השיפור בטכנולוגיות, האבחון והטיפול יחד עם התפתחות מקצועות הבריאות והרפואה משפיעים באופן חיובי על העלייה המתמדת בתוחלת החיים, בשנת 2030 הקשישים יהוו כ - %41 מכלל האוכלוסייה בישראל, תוחלת החיים הארוכה תוביל לכך שאוכלוסיית הקשישים תהיה הקבוצה הגדולה ביותר בקרב צרכני שירותי הבריאות ותוביל עימה צורך במענים בריאותיים גדולים יותר , נכון להיום קיימת אי הלימה בין צורכי המטופלים לבין השרותים הנדרשים וחוסר הערכות לקראת העתיד .

      הטיפול הסיעודי בישראל אינו שוויוני ונמוך ביחס למדינות ה- OECD ,בנוסף יש ריבוי גופים המטפלים בקשישים, האחריות מחולקת בין משרדים שונים ופיצול בין הגורמים, דבר הגורם לאי יעילות ולפגיעה ברצף הטיפולי בקשיש.

      כיום כ %69 מכלל הקשישים מטופלים בקהילה. עיקר הנטל הטיפולי והכלכלי נופל על כתפי המשפחה, שהינה לרוב חסרת ידע, משאבים לטפל בקשיש בביתו וחסרת כתובת לפניות ומתקשה למצוא את המענים בין הרשויות השונות.

      מערכת הבריאות הממסדית לא מותאמת לצרכיהם המורכבים של הקשישים למרות שהם צרכנים מרכזיים של מגוון שירותי בריאות ולמרות מגמות ברורות וידועות של הזדקנות האוכלוסייה, נמצא שהזקנים מופלים לרעה במערכת הבריאות בכל שלבי הטיפול

      בעשור האחרון אנחנו עדים לתמורות ושינויים בתפקודן המקצועי של האחיות בתחום הגריאטריה הנובע משינוי בתמהיל, בצרכים הטיפוליים ובמורכבות מצבם של הקשישים. גדלה הדרישה להשגת תוצאות טיפול איכותיות, ע"פ נהלים/ הנחיות וסטנדרטים מקצועיים, הורחבו סמכויות חדשות, פותחו כלי מדידה, אומדנים והערכה, תכניות קידום בריאות ומניעה, הוספו תפקידים חדשים, פיקוח ובקרה, דרישה להעשרת ידע מתמיד, והוספו שותפים בצוותי הבריאות שהאחות היא הגוף המקשר המתאים והאחראי ליישום המלצותיהם בשטח. האחות נדרשת להתמודד עם הגדלה של מטלות אחריות ועומסי העבודה וביצוע משימות ללא התאמה והגדלה של כוח אדם הן באיכות והן בכמות, כדי לבצען בצורה נכונה בטוחה ומקצועית. כל זה גורם לשחיקה מוגברת, סיפוק נמוך מהעבודה ותפוקת עבודה נמוכה שמוביל לירידה במספר האחיות שמוכנות לעסוק בתחום.

      סוגיית מחסור כח האדם בגריאטריה ואי התאמת התקינה לצרכים המשתנים ולדרישות, נדונה בעבר בוועדות ופורומים שונים אך בפועל לא הוצעו פתרונות והבעיה הולכת ומחמירה.

      הקושי הרב בגיוס הון אנושי של אחיות מוסמכות, ומטפלים מיומנים לתחום הסיעוד הגריאטרי, מוביל להעסקת עובדים לא מיומנים ולא מתאימים.

      התחקירים בתקשורת, בעקבות האירועים האחרונים, הציפו את המשבר בתחום.

      העמותה לקידום הסיעוד הגריאטרי בישראל מגנה בכל פה כל תופעת התעללות והתעמרות בקשישים ושמה לה למטרה לקדם את איכות הטיפול המקצועי ואיכות חיי הזקן ומשמעותיים אחרים לו.

      באמצעות :

      בחינה מחודשת של מדיניות האישפוז הסיעודי הכרוני לקשישים, תוך שמירה על רצף טיפולי ודגש על אייכות חיי הקשישים בפרק האחרון של חייהם.

      בניית סטנדרטים והנחיות לטיפול בקשישים בקהילה.

      שינוי התקינה הקיימת וקביעת תקינה ותמהיל צוות ההולמים את מצב המטופלים, מורכבות הטיפול ודרישות הסטנדרטים המקצועיים.

      הכרת המדינה בסיעוד הגריאטרי, (אחיות ומטפלים), כמקצוע מועדף.

      מתן שכר הולם למטפלים כדי למשוך כח אדם אייכותי למקצוע .

      חובת הכשרת מטפלים לפני כניסתם לעבודה ובמהלך עבודתם.

      תוכניות הכשרה ועידכון ידע לאחיות בכל הרמות.

      הכנסת/ הרחבת תחום הסיעוד הגריאטרי לתוכניות הלימוד הגינריות ברמות השונות כולל התנסות קלינית.

      יצירת גוף מקצועי בקהילה שיירכז את הטיפול בקשיש ובמשפחתו, ויהווה עבורם כתובת, מענה ועזרה בהתמודדות .

      כל האמור לעי'ל דורש הערכה מחודשת של התשלום עבור הטיפול הסיעודי הניתנים לקשיש             בביתו ובמסגרות האשפוז השונות.

      עמותת האחיות לקידום הסיעוד הגריאטרי, הינה גוף מקצועי המייצג את העובדים בשטח ולכן רואה את החשיבות בלהיות שותפה ומעורבת בקביעת המדיניות בתחום, באמצעות השתתפות בפורומים ובוועדות מקצועיות וממלכתיות, שיפעלו לקידום הגריאטריה בישראל למען שיפור אייכות חיי הקשישים בה.