top of page

יום ד׳, 28 באוג׳

|

הלימודים מתקיימים בזום

קורס בטיחות הטיפול וניהול סיכונים לעוסקים בגריאטריה במערכת הבריאות בישראל 28.8.2024

קורס זה נותן למשתתף סקירה מעולמות תוכן שונים כמו שדה קליני, אקדמיה ורגולציה על ניהול סיכונים ובטיחות הטיפול ולהבנתו בגריאטריה כמו גם כלים נגישים שבהם יוכל להשתמש כגון מתודולוגיה לתחקיר ארוע, סקרי סיכונים ועוד...

קורס בטיחות הטיפול וניהול סיכונים לעוסקים בגריאטריה במערכת הבריאות בישראל 28.8.2024
קורס בטיחות הטיפול וניהול סיכונים לעוסקים בגריאטריה במערכת הבריאות בישראל 28.8.2024

זמן ומיקום

28 באוג׳ 2024, 16:00 – 25 בדצמ׳ 2024, 19:15

הלימודים מתקיימים בזום

פרטי האירוע

אנו שמחים להזמין אתכם לקורס:

בטיחות הטיפול וניהול סיכונים

לעוסקים בגריאטריה במערכת הבריאות בישראל

תחילת הקורס: 28/8/2024 סיום הקורס: 25/12/2024

לימודים מתקיימים בזום!

רקע

קידום בטיחות הטיפול הוא נושא המעסיק הן את קובעי המדיניות והן את המטפלים במערכות הבריאות בעולם כולו.

האתגר מורכב ביותר המחייב היכרות עם מידע, תפיסות, מתודולוגיות, כלים, מיומנויות וניסיון שנרכש, על מנת לשלבם לכלל עשייה יעילה ואפקטיבית.

לצד פוטנציאל הריפוי וההטבה במצבו הרפואי של המטופל קיים סיכון לגרימת נזק.  במציאות זו, שבה פעילות מערכת הבריאות היא עתירת סיכונים מעצם טיבה, הדרך היעילה למנוע פגיעות במטופלים מחייבת זיהוי ומיפוי גורמי הסיכון ונקיטת פעולות התערבות לשיפור בטיחות הטיפול.

עם התפתחות התחום במערכת הבריאות ובמענה לתהליכי השינוי התרבותי בתחום הבטיחות והאיכות ובהתאם לדרישות גופי רגולציה ואקרדיטציה בישראל ובעולם יש צורך בהקניית ידע ומיומנות של קבלת החלטות על ידי מנהלים ומטפלים אחרים עם דגש על הבטיחות, איכות במטרה לקדם את התחום ולהקטין את השכיחות של כשלים ותקלות בעלות מניעה.

תחום ניהול סיכונים עבר מהפך בשני העשורים האחרונים קיימת הבנה שארגון רפואי קטן כגדול אינו יכול לקיים עשייה קלינית ללא קיומו של מערך ניהול סיכונים – קליני , משפטי, כלכלי, ארגוני ועוד.

השיח הוא מעבר לבטיחות הטיפול, למושגים של תרבות, דרכים להערכה ומדידה ארגונית אשר תומכת במטפל.

קורס זה נותן למשתתף סקירה מעולמות תוכן שונים כמו שדה קליני, אקדמיה ורגולציה על ניהול סיכונים ובטיחות הטיפול ולהבנתו בגריאטריה כמו גם כלים נגישים שבהם יוכל להשתמש כגון מתודולוגיה לתחקיר ארוע, סקרי סיכונים ועוד...

אחד התנאים לקיום רמת בטיחות גבוהה הוא יכולתה של המערכת ללמוד באורח שוטף ורציף מניסיונה המצטבר בעולם הגריאטריה תוך מיקוד לגורמי סיכון בהתייחס לענקי הגריאטריה ,  מניסיונם של אחרים ומהערכת הסיכונים לכשלים אפשריים.

מטרות הקורס

1. הכרת תחום בטיחות הטיפול וניהול סיכונים במערכת הבריאות בישראל.

2. מתן ארגז כלים ליצירת  תרבות ארגונית פרואקטיבי וריאקטיבית של תהליכי עבודה במעגל שיפור מתמיד בעולם הגריאטריה והמערך הכרוני.

3. הכשרת צוותים ממערך מחלות ממושכות וזקנה , לעסוק בתחום בטיחות הטיפול וניהול סיכונים .

4. שילוב תחום בטיחות הטיפול כחלק מהכשרת מנהלים בדרגות שונות במערכת, תוך הקניית ידע תיאורטי רחב והבנת תהליכי העבודה במערכת הבריאות.

תוצאי הלמידה

1. הפחתה במספר אירועי הפרת הבטיחות באשפוז הגריאטרי, בקהילה ובמסגרות חוץ ביתיות שונות.

2. יצירת תרבות בטיחות במוסדות אשפוזיים הגריאטרי, בקהילה ובמסגרות חוץ ביתיות שונות.

3. הפגנת יכולת בניית תוכנית לשיפור האיכות ובטיחות הטיפול.

תחומי לימוד /יעדים

 1. מבוא לבטיחות הטיפול מושגי      יסוד והגדרות, ניהול סיכונים איכות ומדידה :       התכנית הלאומית למדדי איכות       הקשר בין איכות לבטיחות      הכרות עם אקרדיטציה במערכת הבריאות      הכרות עם "מבחני תמיכה" בבטיחות הטיפול
 2. מודלים      לניהול סיכונים :      מודלים ריאקטיביים ללמידה (ניתוח סיבת שורש, עצם דג WHYS5 ) .      מודלים פרואקטיביים (סקר סיכונים, הערכת סיכון COSO,      מצבי כשל FMEA, מודל הערכה ושיפור PDSA) .        מודל תקשורת ( ISBAR      , FAST).
 3. כלים מעשיים לקידום בטיחות הטיפול:  מתודולוגיה ללמידה      ארגונית על ידי ביצוע תחקיר לשלביו השונים והצגתו במסגרת בהתאם      למודלים של ניתוח האירוע.  כיצד מתחקרים       קריטריונים לתחקיר אפקטיבי       דיווח אירועים וסוגי האירועים (אירוע חריג, אירוע זקיף , כמעט אירוע..)  גישות מערכתיות למניעת אירועים
 4. הגורם האנושי, סביבת      עבודה, תהליכי עבודה וחרום:

מדידה והטמעת תרבות בטיחות בארגון

תקשורת אפקטיבית מטפל- מטופל לשמירת רצף הטיפולי

חסרים תרבותיים ואחרים בתקשורת מטפל – מטופל

מנהיגות והנעת צוותים לשינוי

הנפגע השני ושלישוני

ניהול סיכונים בעת משבר

 1. בטיחות בהטמעת טכנולוגיות      רפואיות , מערכות מידע רפואיים  וניהול סיכונים של הטיפול התרופתי במוסדות      רפואיים:  ניהול אירוע סייבר      בארגון      קידום חדשנות תוך מזעור סיכונים      תיק רפואי ממוחשב טעויות חדשות      רפואה מקוונת (רפואה מרחוק) ובטיחות הטיפול : אבטחת מידע , למי שייך המידע?      תהליך הערכת טכנולוגיות במשרד הבריאות      ניהול סיכונים תרופתי, מורכבות והמלצות להפחתת טעויות בטיפול התרופתי  השפעת הטכנולוגיות על      יחסי מטפל – מטופל והשפעת עידן ה BI  וה     ChatGPT על בטיחות הטיפול
 2. היבטים משפטיים בבטיחות      הטיפול ובניהול סיכונים:  חוק זכויות החולה       אחראיות מקצועית, חובת זהירות ורשלנות רפואית  רשומה רפואית ככלי בתביעות רשלנות רפואית "אשם      תורם"  גילוי נאות  הסכמה מדעת      חוקי התנצלות מערך טיפול בתלונות וחובת דיווח אירוע חריג  השפעת התקשורת על ניהול סיכונים
 3. התכנית תשלב סדנאות      ותרגילים במספר נושאים:

· תחקיר

· תקשורת בצוות , מטפל -מטופל

· מנהיגות והנעת צוותים

אוכלוסיית היעד

הקורס מומלץ לכלל העוסקים במקצועות הבריאות והרפואה, הן הציבורית והן הפרטית, הן ברמת הסגל הטיפולי והן ברמת הסגל המנהלתי וזאת על מנת לקבל את הכלים הנכונים להתמודדות עם שלל המצבים המורכבים הנקרים בדרכם כאנשי רפואה וכאנשי מערכת הבריאות.

מסגרת הקורס

מועד פתיחה : 28/8/2024

מועד סגירת הקורס : 25/12/2024

הלימודים יתקיימו בזום בצורה מכוונת אחת לשבוע בימי ד', בשעות 16:00 – 19:15

אורך התוכנית כ-4 חודשים ו 15 מפגשים, סה"כ: 60 שעות לימוד אקדמאיות.

ההרשמה לקורס מקנה חברות לשנתיים בעמותה לקידום סיעוד גריאטרי

בסיום הקורס העומדים בדרישות יקבלו תעודת בוגר קורס בוגר בתוכנית ההכשרה לבטיחות טיפול וניהול סיכונים לעוסקים בגריאטריה במערכת הבריאות.

(הקורס יוגש בהמשך לגמול השתלמות למסגרת לימודים פרונטליים בלבד ) כל הפרטים במיל העמותה amutaageri@gmail.com.

התחייבות הלומדים

¾ הגשת עבודה בנושאים כגון : ביצוע תחקיר, הגשת פרויקט מוסדי/מחלקתי לפי מתודולוגיה PDSA   ועוד.

¾ נוכחות ב 90% מהפגשים עם מצלמה פתוחה (קורס בזום!)

¾ השתתפות פעילה

¾ הסדרת תשלום

¾

גובה שכר לימוד: 1350 ש"ח (התשלום מקנה זכות להצטרף לעמותה לקידום הסיעוד הגריאטרי 1,150 ₪לחבר העמותה לאחים ואחיות לקידום הסיעוד הגריאטרי.

הרשמה עד: 27/8/2024

רכזת הקורס :  דיאנה דבורקין – יו"ר העמותה לקידום סיעוד הגריאטרי

כרטיסים

 • הרשמה מלאה

  המכירה מסתיימת: 28 באוג׳, 23:00

  (כולל דמי חברות בעמותה 200 ₪ תשלום לחברי עמותה 1150 ₪) דמי הרשמה יחשבו כחלק משכר הלימוד ולא יוחזרו במקרה של ביטול הרשמה פתיחת הקורס מותנת במספר הנרשמים. הרשמה לקורס מקנה חברות בעמותה לאחים ואחיות לקידום הסיעוד הגריאטרי ובהנחה בהשתתפות בקורסים הבאים מטעם העמותה.

  ‏1,350.00 ₪
  +‏33.75 ₪ דמי שירות
 • הרשמה לחבר העמותה

  המכירה מסתיימת: 28 באוג׳, 23:00
  ‏1,150.00 ₪
  +‏28.75 ₪ דמי שירות

סך הכל

‏0.00 ₪

שיתוף

bottom of page