היסטוריה של העמותה

העמותה לקידום הסיעוד הגריאטרי בישראל הוקמה בשנת 1994 ביוזמתה של גב' מלכה גרבלר, ששימשה באותו זמן אחראית ארצית על הסיעוד הגריאטרי.

אחרי הקמתה הצטרף לעמותה הפורום הפסיכוגריאטרי שהוקם על ידי פרופ' בקי ברגמן.

במהלך פעילותה העמותה תרמה לקידום הסיעוד הגריאטרי באמצעות כנסים מקצועיים, קורסי העשרה, עלון מקצועי ועוד.