בואו לפרוץ את גבולות השגרה בקורס פיתוח מיומנויות קליניות והובלת שינוי בתחומי עצירות וכאב.


לפרטים והרשמה https://bit.ly/3r2upiR"