החלפת יו"ר ומזכירת הועד המנהל של העמותה


31.8.2020

שלום חברי/ות העמותה

הנדון :מכתב לחברי העמותה – החלפת יו"ר ומזכירת הועד המנהל של העמותה.

לידיעת חברי העמותה

לאחר 6 שנים של פעילות אינטנסיבית בעמותה, החלטנו לשנות ולהחליף את תפקידי יו"ר העמותה טובה דביר ומזכירת העמותה גב' רבקה אוברציגר.

התקיימו בחירות דמוקרטיות חשאיות בין חברי הועד המנהל.

גב' דיאנה דבורקין נבחרה ליו"ר העמותה וגב' אירית שפיר מזכירת העמותה. (רצ"ב פרוטוקול הישיבה והגשת מועמדות של שתיהן).

בימים אלה נבנית תכנית עבודה של העמותה, מותאמת לתנאי הקורונה, כגון סדנאות, הרצאות וקורסי העשרת ידע לאחיות בצורה מקוונת.

יש לעדכן כי לימודי הסמכה לאחיות מעשיות החל במכינה ביוני, הלימודים יתחיל באסף הרופא לאחר החגים.

כדי לחזק, לאפשר את המשך פעילות העמותה ולהנות מהפעילויות ללא תשלום אנו מבקשים מחברי/ות העמותה לחדש את הרישום והתשלום לעמותה ולעניין חברים/ות נוספים להצטרף לעמותה.

רצ"ב טופס הצטרפות לעמותה, עם פרטי חשבון העמותה, לביצוע התשלום בהעברה בנקאית.

בברכה

טובה דביר יו"ר העמותה היוצאת

רבקה אוברציגר מזכירת העמותה היוצאת.