הסדרים כספיים - העברה של חולים חיוביים לנגיף הקורונה


בעקבות התפרצות חוזרת של נגיף קורונה עלה הצורך לחדד את כללי ההתחשבנות להעברה

של חולים ממרכז טיפול ובידוד אחד לאחר ....


מצורף קובץ


הסדרים כספיים - העברה של חולים חיוביים ל
.
Download • 698KB