העלאת מודעות לעכברת (לפטוספירוזיס)


כ"ד באלול התש"פ

13 ספטמבר 2020

סימוכין: 363512620


לכבוד

רופאי המחוזות והנפות

מנהלים רפואיים של קופות החולים

מנהלי בתי החולים הכלליים

הנדון: העלאת מודעות לעכברת )לפטוספירוזיס(

סימוכין: הנחיות לאבחון, טיפול ודיווח על מקרי עכברת, עדכון מתאריך 16.8.2018

שלום רב,

בחודשיים האחרונים אושפזו בבתי החולים ברחבי הארץ מעל ל- 10 חולי עכברת מאובחנים מעבדתית ועוד מעל

ל- 10 מקרים שטופלו עם חשד קליני בלבד לעכברת. על פי ממצאי החקירות האפידמיולוגיות שהתקבלו עד כה,

המקור המשותף לרובם, הוא חשיפה לנחלים בצפון הארץ. בקיץ 2018 חוותה ישראל אירוע חריג של תחלואה

בעכברת, עם מעל ל- 700 חולים מאובחנים קלינית או מעבדתית. מקור התפרצות זו הייתה רחצה במקורות מים

מתוקים בגליל וברמת הגולן.

עקב התחלואה הנוכחית, אנו מבקשים להעלות את המודעות לאבחנת עכברת. על הצוותים הרפואיים לשקול

את האבחנה של עכברת בחולים העונים על הגדרת המקרה אשר בסימוכין ובנספח א', ואשר נחשפו למקורות

מים טבעיים מתוקים, בפרט בצפון הארץ, במהלך שלושת השבועות טרם הופעת התסמינים.

בשנה זו, בה כל מחלת חום מעלה חשד גם לקורונה, ישנה חשיבות יתרה לאבחנה על סמך ממצאים קליניים

ואנמנזה של חשיפה. זאת מאחר שאין לעכב טיפול אמפירי בעכברת )כמפורט בנספח ב'( עד לקבלת תשובה

שלילית לקורונה מחשש להתפתחות סיבוכי העכברת.

יש להפנות כל חולה חשוד לעכברת לאבחנה מעבדתית במרכז הארצי לריקציוזיס וללפטוספירוזיס, מותנה

באישור מומחה למחלות זיהומיות במוסד, אשר ידווח לרופא המחוז של משרד הבריאות על משלוח הדגימה.

הואילו להעביר עדכון זה לכל הנוגעים בדבר במוסדכם.

בברכה,

ד"ר אמיליה אניס

מנהלת האגף לאפידמיולוגיה

אגף לאפידמיולוגיה

משרד הבריאותהעתקים: פרופ' ח. לוי , מנכ"ל

פרופ' א. גרוטו, משנה למנכ"ל

ד"ר ש. אלרעי פרייס, ראש שירותי בריאות הציבור

ד"ר ו. עזרא, ראש חטיבת הרפואה

ד"ר א. קלינר, סגן ראש שירותי בריאות הציבור

ד"ר ר. ישי, מנהלת מחלקת מעבדות

ד"ר א. און, ראש חטיבת בתיה"ח הממשלתיים

ד"ר ר. שגיא, מנהל האגף הרפואי, חטיבת בתיה"ח הממשלתיים

ד"ר י. עטיה נסאגי, מנהלת המרכז הארצי לריקציוזיס וללפטוספירוזיס

ד"ר ר. סינגר, סגן מנהל האגף לאפידמיולוגיה

מר ע. יצחקי, מהנדס ראשי לבריאות הסביבה

גב' ל. ולינסקי, מפקחת ארצית בריאות הציבור

מר ר. רביע, ממונה מנהל שרותי בריאות הציבור

ד"ר י. ינון, מנהל המחלקה הווטרינרית, שרות המזון

גב' ב. אלרן, ע/ מפקחת ארצית בבריאות הציבור

מפקחות מחוזיות ונפתיות, לשכות הבריאות

אחיות אפידמיולוגיות, לשכות הבריאות

חברי הועדה המייעצת למחלות זיהומיות וחיסונים

דובר

גב' ט. דהן, מנהלת "קול הבריאות"

חברי האיגוד למחלות זיהומיות

ד"ר ב. לב, יו"ר הצט"מ

פרופ' ש. אשכנזי, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת ילדים

פרופ' ש. וינקר, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת משפחה

ד"ר י. בן מיכאל, ראש ענף בריאות הצבא, צה"ל

ד"ר ת. גושן, מנהל השירותים וטרינריים, משרד החקלאות

ד"ר ר. קינג, וטרינר, רשות הטבע והגנים

ארכיון המדינה

אגף לאפידמיולוגיה

משרד הבריאות


נספח א' הגדרת מקרה לפטוספירוזיס –

מקרה חשוד: חום 38.5 ומעלה וחשיפה מתאימה בשלושת השבועות טרם מחלתם,

ובנוסף:

שניים מתוך הממצאים הבאים:

כאבי ראש;

כאבי שרירים;

כאב בטן, בחילה, הקאה או שלשול;

אודם בעיניים ללא הפרשה מוגלתית;

תפרחת )מקולופפולרית או פטכיאלית(

צהבת;

או

אחד מהממצאים הבאים:

דלקת קרום המוח אספטית;

שיעול יחד עם קשיי נשימה או שיעול דמי;

הפרעות בקצב הלב, א.ק.ג. פתולוגי;

אי ספיקת כליות חדה; -

דימום במערכת העיכול, הנשימה או דרכי השתן;

מקרה מאובחן מעבדתית: מקרה חשוד עם אישור מעבדתי של עכברת.

אגף לאפידמיולוגיה

משרד הבריאות


נספח ב' טיפול במקרי עכברת חשודים ומאובחנים -

מתן טיפול אנטיביוטי מוקדם יפחית את הסיכון לסיבוכי המחלה. בנוסף, לא מומלץ לחכות לתשובה מעבדתית

מכיוון שהיא לא תמיד חיובית בשלב החד. אי לכך, יש לשקול לתת טיפול אנטיביוטי לכל מקרה חשוד העונה על

הגדרת המקרה, גם בלי אימות מעבדתי. לא מומלץ לתת טיפול אנטיביוטי למי שלא מתאים להגדרת המקרה.

הטיפול המומלץ למטופלים מגיל 8 שנים ואילך: doxycycline 100 mg פעמיים ביום דרך הפה למשך שבוע. doxycycline איננו מותווה לילדים מתחת לגיל 8 שנים או לנשים הרות.

בילדים מתחת לגיל 8 שנים: azithromycin , ביום הראשון 10 mg/kg עד 500 mg ,

בימים 2--5 5 mg/kg עד 250 mg פעם ביום למשך 5 ימים.

לנשים הרות, הטיפול המומלץ הינו: azithromycin 500 mg ביום הראשון ו - 250mg למשך 4 ימים נוספים.

למטופלים הרגישים ל- doxycycline ניתן לתת טיפול ב - azithromycin לפי הנ"ל.

מטופלים אשר אינם מסוגלים ליטול תרופה דרך הפה יכולים לקבל טיפול ב - ceftriaxone IV/IM 50 mg/kg עד 2

גרם פעם ביום למשך 5 ימים.

למקרים מאושפזים, יש להתייעץ עם מומחה במחלות זיהומיות על הטיפול האנטיביוטי.

תחילת טיפול אנטיביוטי יכולה לגרום ל- ,Jarisch-Herxheimer reaction תגובה דלקתית מלווה בחום,

צמרמורת, וירידה בלחץ דם הקשורים להרס החיידק בדם. במחלת עכברת, התגובה תוארה בעיקר במי שטופל

עם אנטיביוטיקה ממשפחת beta-lactam כגון amoxicillin ו- ceftriaxone .

מומלץ שמטופלים המקבלים טיפול עם תרופות אלה יקבלו את המנה הראשונה של אנטיביוטיקה תחת ניטור

רפואי של חום ולחץ דם למשך 6 שעות. מטופלים ב- doxycycline או azithromycin יכולים לקבל את המנה

הראשונה ללא ניטור רפואי. עם זאת, מטופלים שקיבלו את המנה הראשונה בקהילה אך פיתחו את התגובה

המוזכרת )מכל תרופה שניתנה למקרה חשוד( יופנו למיון באופן מידי להמשך בירור ומעקב.


מצורף מכתב ממשרד הבריאות

העלאת מודעות לעכברת (לפטוספירוזיס)
.pdf
Download PDF • 479KB