הצהרת כוונות ותוכנית עבודה יו"ר ומזכירה הנכנסות

25.07.2020

מועמדותנו לתפקיד יושב ראש העמותה לקידום הסיעוד הגריאטרי ומזכירת העמותה

לחברים של ועד העמותה לקידום הסיעוד הגריאטרי שלום רב,

בכוונתנו להתמודד בבחירות לתפקיד יושב ראש העמותה לקידום הסיעוד הגריאטרי ולתפקיד מזכירת

העמותה.

אנא ראו את המסמך הבא כהצהרת כוונותינו.

מועמדותי לתפקיד יושב ראש העמותה לקידום ה
.
Download • 460KB