חוזר מנהל הרפואה בדבר הערכות מערכת הבריאות לחורף 2020-2021 23.11.2020