עטיית מסכות נרחבת על ידי הציבור תוביל לצמצום משמעומתי של ממדי המגפה ותמנע גלי תחלואה נוספים

עטיית מסכות נרחבת תוביל לצמצום משמעותי ש
.
Download • 590KB