קורס: מניעת זיהומים במוסדות לאשפוז ממושך

רקע

בשלושה העשורים האחרונים, זיהומים נרכשים בבתי חולים הם חלק מהבעיות המרכזיות שעמה

מתמודדת מערכת הבריאות בארץ ובעולם. הסיבות התורמות למצב זה הם רבות וכוללות: חוסר

ידע, הרגלי עבודה לקויים, עומס עבודה, שימוש לא יעיל בציוד והיענות נמוכה של כלל הצוותים

המטפלים בכל ההיררכיות הטיפוליות, מכוחות עזר, סטודנטים לרפואה וסיעוד עד לאחיות

ורופאים, ביישום הנחיות עבודה בטוחות בטיפול בחולים ) standards procreation .)


ה מ ט ר ה

מתן טיפול בטוח באמצעות יישום הנחיות עבודה למניעת זיהומים לשם שיפור איכות חיי המטופל

הקשיש החי במוסד גריאטרי.


ה י ע ד י ם

.1 הכרת הנהלים במניעת זיהומים.

.2 הכרת הסיבות הגורמות לזיהומים נרכשים

.3 הכרת הסוגים השונים של חיידקים עמידים אופן ההדבקה ודרכי מניעה

.4 העמקת ידע ומיומנות בנושאים של אמצעי זהירות שגרתיים ומיוחדים במניעת זיהומים.

.5 העלאת המודעות של הצוותים המטפלים לחשיבות מניעת זיהומים בהתייחס

לאוכלוסיות בסיכון, עלות ותועלת.

.6 רכישת כלים לשיתוף והדרכת המטופל ו/או המשפחה בחשיבות התנהגות על פי הנחיות

עבודה בטוחות במניעת זיהומים.

.7 הכרת כלים לניטור זיהומים נרכשים ובקרת יישום הנחיות למניעת זיהומים.

.8 זיהוי מוקדם והתערבות לבלימת התפרצויות של זיהומים נרכשים

.9 הכרת חשיבות בריאות העובד והדרכים שבאמצעותם ניתן לשמרהלפרטים מלאים הורידו קובץ מצורף

סילבוס מניעת זיהומים
.pdf
Download PDF • 249KB