תעדוף במתן תרכיבי השפעת בעונת 2020-2021

בחורף 2020-2021, ישראל צפויה להתמודד עם התפרצות מקבילה של COVID-19 ושפעת עונתית. לא ניתן לצפות את חומרת תחלואת השפעת, אך משרד הבריאות נערך לכך שהדרישה לחיסוני שפעת תהיה גבוהה. בשנה רגילה ניתנים בישראל פחות מ- 2 מיליון מנות שהן כ-20% מהאוכלוסייה. בעונה החולפת ניתנו 2.2 מיליון מנות, שהן 24.8% כיסוי. השנה הוזמנו בישראל כ- 4 מיליון מנות חיסון, המאפשרים כיסוי של כ- 44% מהאוכלוסייה. עיקר התרכיבים הצפויים להגיע לארץ החל מאמצע חודש אוקטובר.

על מנת לנהל באופן מיטבי את מלאי תרכיבי השפעת הזמינים בישראל, משרד הבריאות יאפשר חיסון שפעת רק על פי תעדוף קבוצות סיכון מוגדרות. להלן קבוצות התעדוף, לפי סדר חשיבות:

1. בני 65+

2. חולים כרוניים מתחת לגיל 65 (כולל חולים בהשמנת יתר מסף BMI > 35)

3. מחלת נפש חמורה

4. צוות רפואי

5. תינוקות בני 6-23 ח'

6. נשים הרות

7. מטפלות בית (מט"ביות)

8. עובדים זרים המטפלים בקשישים

9. תלמידי חינוך מיוחד מכיתות א'-ו'.

10. דיירי ועובדי מוסדות רווחה

11. סוהרי ואסירי שב"ס

12. תלמידי כיתות ב', ג', ד', במסגרת שירותי בריאות התלמיד

13. ילדים בני 24-59 ח' – בקופות החולים. (במידה וזמין, יש להעדיף תרכיב חי מוחלש)

14. תלמידי כיתות א', ה', ו' – הודעה על מיקום החיסון תינתן בהמשך. (במידה וזמין, יש להעדיף תרכיב חי מוחלש)

15. בני 55-64.

בהמשך העונה, משרד הבריאות עשוי לאפשר התחסנות של קבוצות נוספות, על פי נתוני היענות ומלאי שיתקבלו וכן לעדכן את התיעדוף. אין לחסן אדם שאינו בקבוצת תעדוף, אלא על פי הוראת משרד הבריאות.

יש להתחיל לחסן על פי תעדוף עם הגעת החיסונים לארץ. יש לתאם את מסרי הדוברות עם דובר משרד הבריאות. יש לדווח על כיסוי חיסוני שפעת ומלאי תרכיבים ( לרבות צפי הגעת משלוחים נוספים ומספר התרכיבים בכל משלוח ) באמצעות המלב"ם בתדירות של פעם בשבוע.

לכשיגיעו החיסונים ארצה, משרד הבריאות יתגבר את המחסנים באחיות, פאראמדיקים וחובשים על מנת לחסן אוכלוסייה רבה בזמן קצר.

מצורף מכתב של משרד הבריאות

תעדוף בחיסוני שפעת 9.9.20
.docx
Download DOCX • 97KB