קורס לאחיות מוסמכות 2017 . בית אבות הבולגרי ראשון לצייו