חברי הוועד      

טובה דביר

אינה מישייב

רבקה אוברציגר

רויטל מדינה

אלונה פרלוב

סועד אכתילאת

Please reload

דיאנה דבורקין

חני ורדי

יהושוע בליומין

אורנה קשבי

זהבה וייזר

Please reload

לריסה ראם

סימה גרופי

קלאודיה קונסון

אמנדה קלאר

Please reload