אודות העמותה

העמותה לקידום הסיעוד הגריאטרי בישראל הוקמה בשנת 1994 ביוזמתה של גב' מלכה גרבלר, ששימשה באותו זמן כאחראית ארצית על הסיעוד הגריאטרי. לאחר הקמתה הצטרף לעמותה הפורום הפסיכוגריאטרי שהקים פרופ' בקי ברגמן. לאורך פעילותה העמותה תרמה לקידום הסיעוד הגריאטרי באמצעות כנסים מקצועיים, קורסי העשרה, עלונים מקצועיים ועוד

Support Group
 

מצורף קישור לכל הנהלים והחוזרים החדשים של אגף הגריאטריה של משרד הבריאות