• חברות העמותה

  150₪
  תקחו חלק פעיל בעשיית העמותה
  בתוקף למשך 2 שנים
  • כניסה חינם לפלטפורמה הלמידה
  • קורסי הכשרה של נאמני התחומים
  • קורסי הסמכה לאחים ולאחיות מעשיים העוסקים בגריאטריה

ההרשמה תקפה לשנתיים