top of page
 • חברות העמותה

  200₪
  תקחו חלק פעיל בעשיית העמותה
  תקף לשנה אחת
  • כניסה חינם לפלטפורמה הלמידה
  • קורסי הכשרה של נאמני התחומים
  • קורסי הסמכה לאחים ולאחיות מעשיים העוסקים בגריאטריה

ההרשמה תקפה לשנתיים

bottom of page