top of page

ה"אני מאמין" שלנו

עמותת האחיות לקידום הסיעוד הגריאטרי בישראל היא עמותה ללא מטרות רווח, ששמה לה למטרה לקדם ולשפר את הסיעוד הגריאטרי בישראל. העמותה מייצגת את כל תחומי הסיעוד הגריאטרי באישפוז הפעיל הכרוני ובקהילה. נכון להיום חברים בעמותה כ - 330 אחים ואחיות מכל הארץ מהסקטור הציבורי, הפרטי והממשלתי .

רקע 

 השיפור בטכנולוגיות האבחון והטיפול יחד עם התפתחות מקצועות הבריאות והרפואה משפיעים באופן חיובי על העלייה המתמדת בתוחלת החיים. בשנת 2030 הקשישים יהוו כ -41% מכלל האוכלוסייה בישראל. תוחלת החיים הארוכה תוביל לכך שאוכלוסיית הקשישים תהיה הקבוצה הגדולה ביותר בקרב צרכני שירותי הבריאות ותוביל עמה צורך במענים בריאותיים רבים יותר. נכון להיום קיימת אי הלימה בין צרכי המטופלים לשרותים הזמינים להם והיערכות בלתי הולמת לקראת העתיד.

הטיפול הסיעודי בישראל אינו שוויוני ונמוך ביחס למדינות ה-OECD. נוסף על כך ישנו ריבוי של גופים המטפלים בקשישים, כך שהאחריות מחולקת בין משרדים שונים ומפצלת בין הגורמים - דבר המביא לאי יעילות ולפגיעה ברצף הטיפולי בקשיש. כיום כ-69% מכלל הקשישים מטופלים בקהילה. עיקר הנטל הטיפולי והכלכלי נופל על כתפי המשפחה, שהנה לרוב חסרת ידע, חסרת משאבים לטיפול בקשיש בביתו, חסרה כתובת לפניות, ומתקשה למצוא את המענה בין הרשויות השונות.  

 מערכת הבריאות הממסדית לא מותאמת לצרכיהם המורכבים של הקשישים על אף שהם צרכנים מרכזיים של מגוון שירותי בריאות. למרות מגמות ברורות וידועות של הזדקנות האוכלוסייה, נמצא שהזקנים מופלים לרעה במערכת הבריאות בכל שלבי הטיפול. בעשור האחרון אנו עדים לתמורות ולשינויים בתפקודן המקצועי של האחיות בתחום הגריאטריה הנובע משינוי בתמהיל, בצרכים הטיפוליים ובמורכבות מצבם של הקשישים. הולכת וגדלה הדרישה להשגת תוצאות טיפול איכותיות, ע"פ נהלים, הנחיות וסטנדרטים מקצועיים, הורחבו סמכויות חדשות, פותחו כלי מדידה, אומדנים והערכה, תכניות קידום בריאות ומניעה, הוספו תפקידים חדשים, פיקוח ובקרה, דרישה להעשרת ידע מתמיד, והוספו שותפים בצוותי הבריאות שהאחות היא הגוף המקשר המתאים והאחראי ליישום המלצותיהם בשטח.

 

האחות נדרשת להתמודד עם גידול מטלות בתחום אחריותה ועם עומסי עבודה משמעותיים ועל כן נדרשת הגדלה של כוח האדם הן

באיכות והן בכמות על מנת לבצען בצורה נכונה, בטוחה ומקצועית. כל אלה גורמים לשחיקה מוגברת, לסיפוק נמוך מהעבודה ולתפוקת עבודה נמוכה המובילים לירידה במספר האחיות המוכנות לעסוק בתחום. 

סוגיית מחסור כוח האדם בגריאטריה ואי התאמה תקינה לדרישות ולצרכים המשתנים, נדונה בעבר בוועדות ובפורומים שונים אך בפועל לא הוצעו פתרונות והבעיה הולכת ומחמירה. הקושי הרב בגיוס הון אנושי של אחיות מוסמכות ומטפלים מיומנים לתחום הסיעוד הגריאטרי מוביל להעסקת עובדים שאינם מיומנים ואינם מתאימים. התחקירים בתקשורת בעקבות האירועים האחרונים, הציפו את המשבר המדובר בתחום.

 העמותה לקידום הסיעוד הגריאטרי בישראל מגנה בכל פה כל תופעת התעללות והתעמרות בקשישים ושמה לה למטרה לקדם את איכות הטיפול המקצועי ואיכות חיי הזקן והמשמעותיים האחרים לו.

      באמצעות:

  •       בחינה מחודשת של מדיניות האישפוז הסיעודי הכרוני לקשישים תוך שמירה על רצף טיפולי ודגש על איכות חיי הקשישים              בפרק האחרון של חייהם

  •       בניית סטנדרטים והנחיות לטיפול בקשישים בקהילה

  •       שינוי התקינה הקיימת וקביעת תקינה ותמהיל צוות ההולמים את מצב המטופלים, מורכבות הטיפול ודרישות הסטנדרטים              המקצועיים

  •       הכרת המדינה בסיעוד הגריאטרי (אחיות ומטפלים) כמקצוע מועדף

  •       מתן שכר הולם למטפלים על מנת למשוך כוח אדם איכותי למקצוע 

  •       חובת הכשרת מטפלים לפני כניסתם לעבודה ובמהלך עבודתם

  •       תוכניות הכשרה ועידכון ידע לאחיות בכל הרמות

  •       הכנסת/הרחבת תחום הסיעוד הגריאטרי לתוכניות הלימוד הגנריות ברמות השונות כולל התנסות קלינית

  •       יצירת גוף מקצועי בקהילה שיירכז את הטיפול בקשיש ובמשפחתו, ויהווה עבורו כתובת, מענה ועזרה בהתמודדות

 

 כל האמור לעי"ל דורש הערכה מחודשת של התגמול עבור הטיפול הסיעודי הניתן לקשיש בביתו ובמסגרות האשפוז השונות.

 עמותת האחיות לקידום הסיעוד הגריאטרי הנה גוף מקצועי המייצג את העובדים בשטח ולכן רואה חשיבות רבה בהיותה שותפה מעורבת בקביעת המדיניות בתחום, באמצעות השתתפות בפורומים ובוועדות מקצועיות וממלכתיות שיפעלו לקידום הגריאטריה בישראל למען שיפור איכות חיי הקשישים בה.

bottom of page