top of page

?מדוע כדאי לכם להצטרף

עמותת האחים והאחיות לקידום הסיעוד הגריאטרי הוקמה בשנת 1994 וכיום פעילים בה מעל 500 חברים. העמותה היא גוף ללא כוונות רווח שמטרתה הבלעדית היא קידום רמת הטיפול הגריאטרי בישראל.

יעדי העמותה לשנת 2021 הם:

-          פתיחת קורסי הסמכה מעשיים לאחים ולאחיות העוסקים בגריאטריה

-          פתיחת קורסי הכשרה מקצועיים בתחום הסיעוד

-          ארגון כנסים מקצועיים

-          פיתוח פרויקטים קהילתיים מקוונים לקידום הבריאות, להפגת הבדידות בקרב קשישים, לחיזוק החוסן בקרב עובדים ולקידום

           מדדי האיכות בכל שלבי הטיפול

-          יצירת שיתופי פעולה לצמצום הפערים בשירותים למען קשישים במסגרות השונות ולצורך מיצוי זכויותיהם באמצעות הקניית

           ידע והדרכה בנושאים אלו על ידי הצוות המטפל

-         חיזוק שיתופי הפעולה עם משרדי הממשלה הרלוונטיים ועם קובעי המדיניות לצורך הגדלת ההשקעה במשאבים בתחום

          הגריאטריה למען קידום מקצועי של הצוותים והעצמתם, תוך דגש על עבודת צוות  ושיפור איכות החיים של האוכלוסיה

          המזדקנת בישראל 

אנו מזמינים אתכם בחום רב להצטרף לעמותה ולהזמין את עמיתיכם לקחת חלק פעיל בפעילויותיה למען הגיל השלישי בישראל!

Handshakes

טופס הרשמה לעמותה

להצטרף לעמותה
השכלה
bottom of page