top of page

תכנית הכשרות 2022-2023

העמותה לקידום הסיעוד הגריאטרי היא עמותה ללא כוונות רווח. העמותה נוסדה לפני כ-26 שנה ומייצגת את כל תחומי הסיעוד הגריאטרי באשפוז הפעיל, הכרוני ובקהילה. 


כיום העמותה מונה כ-500 חברים, אחים ואחיות, העוסקים בגריאטריה מכל הארץ – מהסקטור הציבורי, הפרטי והממשלתי. זאת העמותה היחידה שמייצגת את האחים והאחיות העוסקים בגריאטריה בסקטור הפרטי.  


העמותה שמה לה לדגל להגדיל את ההשקעה של משאבים בתחום הגריאטריה, לחזק, לתגבר ולהכשיר את הצוותים המטפלים בזקנים ובכך לשפר את איכות הטיפול בתחום.


העמותה מקדמת סיעוד גריאטרי באמצעות כנסים מקצועיים, קורסי העשרה, פעולות למען הקשישים בכל רצף הטיפול ועוד. 
להלן , פירוט השתלמויות לשנת 2022-2023.

המרצים מטעם העמותה הינם בעלי ניסיון רב בתחום הזקנה וההוראה. והעמותה אחראית על התכנים המקצועיים.
הקורסים יתקיימו פרונטלית או/ו בזום. הנרשמים יקבלו עדכון לפני תחילת הקורס.


פתיחת קורס מותנה ב-20 נרשמים.


הקורסים  בנושאי כאב, עצירות, פליאציה, פצעים וזיהומים מקנים תעודת נאמן תחום המוכרת על ידי משרד הבריאות.

קורס פליאציה וקורס כאב יוגשו לגמול השתלמות.

לצורך רישום נא לפנות לדף ההרשמה באתר העמותה 


לבירורים , נא לפנות למזכירת העמותה: פנינה פריץ  - 058-7664104

תודה רבה לך ולכל הצוות , אתם צוות על , קורס מאוד מעניין ומוסיף הרבה ידע👏👏👏

עויס עפיף
אח אחראי מחלקה סיעודית 

בית חולים גריאטרי - עמל בשרון.

קורס פצעים מחזור ה' 2023

bottom of page