top of page

יום ג׳, 02 באפר׳

|

ראשון לציון

קורס הכשרה לאחים ואחיות במתאר הבית בשגרה ובחירום .2.4.2024

מיועד לאחים ואחיות מוסמכים העובדים בקהילה בבריאות הציבור וברפואה ראשונית במסגרת יחידות לטיפולי בית בקופות החולים, או בספקי שרותים רפואיים המעניקים שרותי טיפול בית לקופות החולים. בנוסף, אחים ואחיות בתחום האשפוז במוסדות הגריאטריה הכרונית, הגריאטריה הפעילה ובתחום הפסיכיאטריה

קורס הכשרה לאחים ואחיות במתאר הבית בשגרה ובחירום .2.4.2024
קורס הכשרה לאחים ואחיות במתאר הבית בשגרה ובחירום .2.4.2024

זמן ומיקום

02 באפר׳ 2024, 8:15 – 20 באוג׳ 2024, 14:30

ראשון לציון, מרכז גריאטרי מלבן

פרטי האירוע

קורס הכשרה לאחים ואחיות במתאר הבית בשגרה ובחירום

רקע :

הגידול באוכלוסיית המטופלים משפיע במידה רבה על העומסים הצפויים בשנים הקרובות מכל נותני השירותים במערכת הבריאות. כאשר הציפיה מנותני השרות להעניק טיפול מקצועי, איכותי וזמין לכלל המטופלים באשפוז ובקהילה.

כפתרון לחלוקה בעומסים במסגרות הטיפול באשפוז, מתחזקת המגמה להעביר את הטיפול ממסגרות האשפוז למתאר הבית. זיהוי האוכלוסייה הנזקקת לרוב השירותים האלו, נעשה עוד באשפוז בבית חולים, או מיד לאחר השחרור, או בביתם בקהילה ע"י אחיות ממ"ש של בריאות הציבור, או אחיות קופ"ח ברפואה ראשונית בקהילה. תפקידן להעריך את מצבם הכללי והתפקודי של המטופלים, תשושים, חולים כרוניים ומוגבלים. הטיפול בפועל באוכלוסייה זאת בקהילה, ניתן על ידי אחיות הרפואה הראשונית, במסגרת יחידות לטיפולי בית של קופות החולים, או באמצעות ספקי שירות אחרים מטעמן כדוגמת "צבר", "שר"ן" "נטלי" המתמקצעות במתן שירותים אלו.

ככוח מסייע והן כעזר לאחיות עם קורס על בסיסי, יש להכשיר את כל אותן אחיות מוסמכות בקהילה ובאשפוז. זאת על מנת לספק להם את הכלים הנדרשים, אשר יסייעו להן גם לנהל את הטיפול במטופליהן ולשמור על רצף הטיפול וגם לבצע באופן מקסימאלי את המשימות שמוטלות עליהן, בצורה הטובה והבטוחה ביותר בתחום הרשאתן. לאחות המוסמכת, המועסקת במתאר הבית תפקיד מרכזי בהובלה וניהול טיפול סיעודי במטופל בביתו. הכשרה מובנת ורכישת ארגז כלים תואם יאפשרו לה לתת טיפול מקצועי ואיכותי, ראייה רחבה וכוללנית, ניווט ושיתוף פעולה עם שותפי תפקיד והצוות הרב מקצועי.

אחיות צפויות להשתתף באופן פעיל ולבצע את תפקידן בכל שלבי ניהול האסון, כולל בשלב שלפני האירועים כמו ביצוע תכנית התארגנות לפני אסון בקהילה ובבית החולים, זיהוי סיכונים לאוכלוסייה, למטופלים פוטנציאלים ולצוות; בשלב האסון, כאשר מדובר על מתן טיפול הוליסטי לקורבנות, משפחות וקהילות והשלב שלאחר האסון מתייחס לכל הפעילויות הקשורות בהתאוששות ובשיקום .

למרות האמצעים השונים שפותחו ויושמו חלקית או במלואם באופן מקומי, המוכנות של חלקים במערכת הבריאות להתמודדות עם אירועי 7 באוקטובר לא הייתה במיטבה. אי לכך נוצרו הרבה נקודות ריק, בהם אוכלוסיות בני 65+ , חולים כרוניים ומוגבלים לא קבלו כנדרש מענה לצורכיהם. כדי לשפר את המוכנות והכשירות לטיפול באסונות בקרב אחיות ולהתמודד בצורה תואמת לציפיות ולדרישות, אחיות צריכות לרכוש את מרכיבי הליבה הסיעודיות הנחוצות להתנהלות הנדרשת באסונות, כך שהן תוכלנה להיות מוכנות ובטוחות בכל עת להגיב ולספק טיפול יעיל לקורבנות ולאוכלוסייה שנפגעה.

מטרת הקורס

הכשרת אחים ואחיות העובדים בקהילה ובאשפוז, הקניית ידע, מיומנויות ורכישת כלים מעשיים שיסייעו להם לנהל את הטיפול במטופליהם, לשמור על רצף הטיפול ולבצע באופן מקסימאלי את המשימות שמוטלות עליהן בצורה איכותית ברמת מצוינות גבוהה והבטוחה ביותר בתחום הרשאתם. לאחות המוסמכת, המועסקת במתאר הבית תפקיד מרכזי בהובלה וניהול טיפול סיעודי במטופל בביתו. הכשרה מובנת ורכישת ארגז כלים תואם, יאפשרו לה ראייה רחבה וכוללנית, לספק טיפול מקצועי ואיכותי , תוך ניווט ושיתופי פעולה עם הצוות הרב מקצועי.

יעדי הקורס:

· אוריינות בריאותית, כולל תכני קידום בריאות ומניעת חולי בעת שגרה ובעת חירום

· חשיפה לתחומים רלוונטיים הקשורים לעבודת האחות במתאר הבית

· רכישת עקרונות הטיפול במתאר הבית בעת שגרה ובעת חירום

· למידה אודות ההתאמות הביתיות הנדרשות ליישום חלופת אשפוז ובכללן הבאת הציוד והמכשור הנדרשים לניטור

· רכישת "ארגז כלים" לתיעוד ודיווח ואופן ביצוע קבלה סיעודית והמעקב אחר מטופל במתאר הבית

· הכרת סמכויות תפקידו וסמכותו של "מנהל טיפול", ניהול הטיפול התרופתי וידע והתנסות בנושא בדיקות מעבדה במתאר הבית

· הקניית כלים לשמירה על רצף הטיפול של המטופלים מאשפוז לקהילה ולהפך בעת שגרה ובעת חירום

· ידע והתנסות במצבים קליניים מייצגים במתאר הבית בהתאם לקבוצות מטופלים כמו מרותקי בית , אשפוז בית חריף וטיפול במונשם בבית בעת שגרה וחירום

· רכישת "ארגז כלים" לתכנון וקביעת סדרי עדיפות לפתרון בעיות בהתאמה למצבים משתנים במתאר הבית בעת שגרה ובעת חירום כמו מגפות, אסונות ומצבי חירום

· ידע בתקשורת מקדמת וניהול טיפול במטופל ומשפחתו/מטפל עיקרי המצוי במתאר הבית בעת שגרה ובעת חירום

· ידע והתנסות באביזרים טכנולוגיים שימושיים במתאר הבית בעת שגרה ובעת חירום

נושאים עיקריים בקורס

· אוריינות בריאותית, כולל תכני קידום בריאות ומניעת חולי בעת שגרה ובעת חירום

· כלים לזיהוי מטופלים התואמים את הטיפול במתאר הבית

· עקרונות הטיפול במתאר הבית בעת שגרה ובעת חירום

· מודלים בניהול הטיפול במתאר הבית בשגרה ובחירום - תפקידה וסמכותה של האחות כ"מנהלת טיפול"

· "ארגז כלים" לתיעוד ודיווח ואופן ביצוע קבלה סיעודית והמעקב אחר מטופל במתאר הבית

· הכרת ההתאמות הביתיות הנדרשות ליישום חלופת אשפוז ובכללן הבאת הציוד והמכשור הנדרשים לניטור

· רצף הטיפול של המטופלים מאשפוז לקהילה ולהפך בעת שגרה ובעת חירום

· תרגול תרחישים במצבים קליניים מייצגים במתאר הבית בהתאם לקבוצות מטופלים כמו מרותקי בית , אשפוז בית חריף ומונשם בבית בעת שגרה וחירום

· "ארגז כלים" לתכנון וקביעת סדרי עדיפות לפתרון בעיות בהתאמה למצבים משתנים במתאר הבית בעת שגרה ובעת חירום כמו מגפות, אסונות ומצבי חירום

· מיומנות תקשורת מקדמת וניהול טיפול במטופל ומשפחתו/מטפל עיקרי המצוי במתאר הבית בעת שגרה ובעת חירום

· תרגול התנסות באביזרים טכנולוגיים שימושיים במתאר הבית בעת שגרה ובעת חירום

· הכרת ארבעת השלבים העיקריים של ניהול אסונות :

§ מיתון/מניעה - mitigation/prevention

§ מוכנות- preparedness

§ תגובה – response

§ התאוששות/שיקום - recovery/rehabilitation

o חינוך והכשרה להתמודדות בשעת אסון

o ידע ומידע על אסונות- סוגי אסונות, השלכותיהם

o טרור ביולוגי ומעשה אדם ותגובת חירום

o תגובה לאסונות – פינוי האוכלוסייה/ מטופלים/ צוות/ משפחה ומעקב

· הערכת השפעת האסונות על הארגון הבריאותי, אוכלוסיית המטפלים והמטופלים

· הכרת יכולות הליבה של ICN בסיעוד בשעת אסון המאורגנות ב-8 תחומים להתמודדות עם מצבי חירום קיצון – כמו אסונות טבע ומעשה אדם (מלחמה) הנדרשים מכל האחיות המוסמכות הפועלות במתארים השונים באשפוז ובקהילה ( היערכות ותכנון; תקשורת; ניהול אירועים; בטיחות וביטחון; הערכה; התערבות; התאוששות; משפט ואתיקה)

אוכלוסיית היעד:

אחים ואחיות מוסמכיםהעובדים בקהילה בבריאות הציבור וברפואה ראשונית במסגרת יחידות לטיפולי בית בקופות החולים, או בספקי שרותים רפואיים המעניקים שרותי טיפול בית לקופות החולים. בנוסף, אחים ואחיות בתחום האשפוז במוסדות הגריאטריה הכרונית, הגריאטריה הפעילה ובתחום הפסיכיאטריה

מרכזות הקורס:

דיאנה דבורקין  , R.N, M.A  - אחות ממ"ש משרד הבריאות, יו"ר העמותה לקידום הסיעוד הגריאטרי

ד"ר דורית רובינשטיין PhD  R.N,

מסגרת הקורס:  - הקורס הוגש ל- 2 נקודות גמול השתלמות

היקף הקורס : 120  שעות לימוד אקדמאיות – 16 ימי לימוד פרונטאלי + 1-2 ימי תרגול

ימי הלימוד : יום שלישי מתאריך 2.4.24 – 20.8.24

מקום הלימוד: מרכז גריאטרי מלבן ראשון לציון *

שעות הלימוד: 7 שעות לימוד , בין השעות 08:15 – 14:30 +8 שעות תרגול בתיאום עם הרכזות

אופן ההוראה: לימודים פרונטאליים, דיון, ניתוח תרחישים ותרגול

עלות הקורס: לחבר העמותה 2500 ₪ ; למשתתפים שאינם חברי העמותה 2700 ₪ .

חובת המשתלם:

- נוכחות ב - % 100 מהמפגשים

- השתתפות פעילה

- ביצוע מטלות הקורס והצגת פרויקט גמר

- במהלך כל יום למידה תיבדק הנוכחות פעמיים בזמנים שונים, ע"מ לאשר את הגמול. סטודנט שייעדר בחלק מהשיעורים, לא יהיה זכאי לגמול

הקורס מקודם בעידודה של העמותה לקידום הסיעוד הגריאטרי בישראל

יועצת אקדמית:

ד"ר דורית רובינשטיין RN PhD

כרטיסים

 • למצטרפים חדשים

  קורס הכשרה לאחים ואחיות במתאר הבית בשגרה ובחירום

  ‏2,700.00 ₪
  +‏67.50 ₪ דמי שירות
  המכירה הסתיימה
 • כרטיס לחברי עמותה

  קורס הכשרה לאחים ואחיות במתאר הבית בשגרה ובחירום

  ‏2,500.00 ₪
  +‏62.50 ₪ דמי שירות
  המכירה הסתיימה

סך הכל

‏0.00 ₪

שיתוף

bottom of page